En compliment amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Propietat de la pàgina web

Titular: CANAL MUNTANER S.L.
CIF: B61829107
Telèfon: 93 417 10 53
Adreça: C/ Muntaner, num. 566, 08022, Barcelona
Contacte: info@aula.canal.es

Condicions generals d’ús

Titular
“Mervier Canal” com a titular i responsable del present lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document per donar compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Objecte
La pàgina web de “Mervier Canal” té com a objecte facilitar al públic en general els productes de pastisseria i gestionar la tenda online.

Continguts
Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts d’aquest podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud d’aquests acudint sempre als textos de la pàgina web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la configuració i presentació d’aquesta.

Acceptació
L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Accés a la pàgina web

Com s’ha detallat anteriorment, l’accés a la web de “Mervier Canal” és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l’avís legal, la política de cookies i la política de privacitat.

Accés gratuït
L’accés a la pàgina web per als usuaris té caràcter gratuït, llevat que es refereixi al cost de la connexió a Internet subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel vostre compte.

Vendes
Si l’usuari vol realitzar una compra, serà redirigit a la passarel·la de pagament de la nostra entitat bancària.

Condicions generals d’ús

La utilització de la pàgina web de “Mervier Canal” per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari. L’usuari es compromet a fer-ne un ús conforme al present Avís Legal i a no utilitzar la informació, activitats i serveis que el “Mervier Canal” posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis.

Continguts
Els continguts de la pàgina web de “Mervier Canal” són posats a disposició de l’usuari com a informació pròpia i de tercers, per la qual cosa el “Mervier Canal” posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

Serveis interactius
En quant a l’ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web de “Mervier Canal” serà conforme a la llei i aquest avís legal.

Informació veraç
L’usuari haurà de facilitar informació veraç, per això l’usuari garantirà sempre l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

Usuaris menors d’edat
Els usuaris menors han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, per a l’ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts als què accedeix un menor és responsabilitat dels pares, tutors o representants legals. Per evitar l’accés a contingut no apropiat per Internet es recomana utilitzar programes o filtres que limitin el contingut disponible.

Ús correcte de la pàgina web
L’usuari es compromet a la correcta utilització de la web i utilitats que se li proporcionin d’acord amb la llei, el present Avís Legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L’usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “Mervier Canal”, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Propietat intel·lectual, industrial

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, fotografies, icones, gràfics, imatges, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que apareixen a la mateixa, són propietat intel·lectual de “Mervier Canal” o en el seu cas de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari no podrà utilitzar la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu de “Mervier Canal” dins de la seva pàgina web excepte en els casos expressament autoritzats pel “Mervier Canal”. Aquestes autoritzacions es demanaran per escrit a “Mervier Canal”. Per tot això, l’usuari que accedeixi a la pàgina web haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web titularitat de “Mervier Canal” o de tercers.

La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereix l’autorització escrita prèvia per part de “Mervier Canal”. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de “Mervier Canal” serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics inclosos al lloc web. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual no implicant el seu sol esment o aparició a la web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos com tampoc patrocini o recomanació.

Enllaços de tercers a la pàgina de “Mervier Canal”
Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de “Mervier Canal” haurà d’obtenir autorització de “Mervier Canal”.

El titular del lloc web declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que al nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web: info@aula.canal.es.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el “Mervier Canal” pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquest Avís Legal.

Protecció de dades

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals es farà en conformitat amb la Política de Privacitat publicada a la pàgina web i que pot consultar al peu d’aquesta mateixa.

Política de cookies

Al text legal de la política de cookies es troba detallat l’ús de les cookies i pot consultar-lo al peu d’aquesta pàgina web.

Accés a la pàgina web

El “Mervier Canal” no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari a conseqüència de fallides a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

Qualitat del servei i dels continguts

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, cal que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

Tant l’accés a aquesta web, com l’ús que es pugui fer de la informació continguda als mateixos, és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

El “Mervier Canal” intentarà garantir sempre el correcte funcionament de la pàgina web les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, encara que no es pot descartar la possibilitat que hi hagi determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible l’accés a la pàgina web. Per tot això, el “Mervier Canal” no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts. El “Mervier Canal” no es fa responsable de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del lloc web.

El “Mervier Canal” es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, el “Mervier Canal” en cap cas no es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

En compliment d’allò que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa en la retirada o, si és el cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Enllaços

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden adreçar a continguts web de tercers. En aquests casos el “Mervier Canal” actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al “Mervier Canal”, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular el “Mervier Canal” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En cas que l’usuari consideri que existeix un enllaç amb contingut il·lícit podrà comunicar-ho al “Mervier Canal” a info@aula.canal.es sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

El titular del lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se’n de l’accés o ús d’aquesta.

L’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de “Mervier Canal”.

“Mervier Canal” no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se’n de l’accés a la pàgina de l’enllaç.

Llei Aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web de “Mervier Canal”, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l’accés a la pàgina web, l’usuari i el “Mervier Canal” en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.