Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

CANAL MUNTANER S.L.

CIF: B61829107

info@aula.canal.es

Telf: 93 417 10 53

C/ Muntaner, num. 566, 08022, Barcelona

DPD

marc@aula.canal.es

Finalitat

1) Correu electrònic: gestionar les consultes rebudes per correu electrònic per contactar amb l’usuari. A més a més pot enviar consultes via correu electrònic.

2) Formulari de contacte: gestionar les consultes rebudes per contactar amb l’usuari.

3) Formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes: gestionar les compres dels clients.

4) Subscripció a la newsletter: enviament d’informació de “Mervier Canal”.

Legitimació

1) Correu electrònic: L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “Mervier Canal”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal, prèvia lectura de la política de privacitat i l’avís legal.

2) Formularis de contacte: consentiment explícit de l’interessat, amb acceptació de la política de privacitat i l’avís legal.

3) Formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes: consentiment explícit de l’interessat, amb acceptació de la política de privacitat i l’avís legal.

4) Subscripció a la newsletter: consentiment explícit de l’interessat, amb acceptació de la política de privacitat i l’avís legal.

Conservació

Les dades personals sol·licitades a la persona interessada seran conservades mentre siguin necessàries per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació . A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries. Veure més informació a segona capa informativa, a continuació.

Procedència

1) Correu electrònic: dades introduïdes als correus electrònics pel propi interessat o el seu representant legal.

2) Formulari de contacte: dades introduïdes pel propi interessat o el seu representant legal.

3) Formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes: dades introduïdes pel propi interessat o el seu representant legal.

4) Subscripció a la newsletter: dades introduïdes pel propi interessat o el seu representant legal.

Destinataris

Aquestes dades personals seran tractades  per “Mervier Canal”. Compartim les seves dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament) amb els que s’ha signat el corresponen contracte en els termes indicats a l’article 28 del RGPD.

Transferències internacionals

No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.

Drets

Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa.

 

Informació general

 

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

 

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

 

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

 

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

 

Li informem que CANAL MUNTANER S.L. (en endavant “Mervier Canal”) és el titular de la web canal.es, amb CIF: B61829107 i domicili al carrer Muntaner, num. 566, 08022, Barcelona. Pot contactar per correu electrònic a info@aula.canal.es. L’atendrem telefònicament a 93 417 10 53.

 

Les dades personals sol·licitades consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d’ara endavant usuari. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’usuari. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.  

 

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.  La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents.

 

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

 

A “Mervier Canal” tractem la informació que ens facilita per a gestionar les consultes rebudes així com per a gestionar les vendes de la tenda online. La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics o via formularis de la pàgina web es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

 

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

 

 • Disposem a la web d’un formulari de contacte per a la gestió de clients potencials, clients i contactes. A més a més pot enviar consultes via correu electrònic.
 • Disposem d’un formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes. Les dades s’utilitzaran exclusivament per a gestionar la compra i enviar-se-la a l’adreça que ens indiqui. Si vostè vol enviar-ho a una adreça diferent a la de facturació, informarà al tercer d’aquest enviament per part de “Mervier Canal”.
 • L’usuari pot escollir si vol rebre newsletter informatives.

 

Quan realitzi una compra, l’usuari serà derivat a la passarel·la de pagament de la nostra entitat bancària.

 

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:  

 

“Mervier Canal” tindrà interès legítim d’atenció als usuaris en resposta als correus electrònics rebuts. L’usuari és informat que l’enviament d’un correu electrònic en què s’incloguin dades personals implica que la informació reflectida en aquesta política de privacitat ha estat llegida i acceptada. 

 

“Mervier Canal” tindrà interès legítim d’atenció als usuaris en resposta als formularis de consulta de la pàgina web rebuts. Formularis de contacte: consentiment explícit de l’interessat, amb acceptació de la política de privacitat i l’avís legal. Quan utilitzi el formulari de contacte, haurà de marcar la casella de marcació específica on la informació reflectida en aquesta Política de Privacitat i l’Avís Legal han estat llegits i acceptats i en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades. La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat de “Mervier Canal” i es mantindrà confidencial i protegit.

 

El client atorgarà el seu consentiment explícit en l’alta d’un compte per realitzar comandes. Formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes: consentiment explícit de l’interessat, amb acceptació de la política de privacitat i l’avís legal. Quan utilitzi el formulari per crear un compte nou per a realitzar comandes, haurà de marcar la casella de marcació específica on la informació reflectida en aquesta Política de Privacitat i l’Avís Legal han estat llegits i acceptats i en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per a les finalitats indicades. La informació que ens faciliti passarà a ser introduïda en un tractament de dades sota la responsabilitat de “Mervier Canal” i es mantindrà confidencial i protegit.

 

El client atorgarà el seu consentiment explícit en la subscripció al butlletí/newsletter. Subscripció a la newsletter informativa: consentiment explícit de l’interessat, haurà de marcar la casella de marcació específica. 

 

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries:

 

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social

4 anys

Article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 Llei General Tributària

Dades per a l’enviament d’informació sobre productes

Mentre l’interessat no sol·liciti la supressió

No aplicable

Dades d’usuaris que han contactat

Mentre no sol·liciti la supressió

No aplicable

 

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

 

Correu electrònic. Obtingudes del propi interessat o el seu representant legal.

 

Formulari de contacte: Dades identificatives: nom, cognoms, correu electrònic. Obtingudes del propi interessat o el seu representant legal.

 

Formulari per a crear un compte nou per a realitzar comandes: Dades identificatives: nom, cognoms, data de naixement, empresa (opcional), CIF (opcional), país, província, població, adreça i correu electrònic. Obtingudes del propi interessat o el seu representant legal.

Si vol enviar enviar el producte adquirit a una adreça diferent a la de facturació, se li sol·licitaran les següents dades: nom i cognom de la persona a la que va dirigit, empresa (opcional), adreça de la persona a la que va dirigit i correu electrònic de la persona a la que va dirigit.

 

Subscripció a la newsletter: correu electrònic. Obtingudes del propi interessat o el seu representant legal, marcant la casella si desitja subscriure’s.

 

Visitar la web de “Mervier Canal” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. 

 

“Mervier Canal” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menor de divuit anys i no tenir aquest consentiment, no faciliti dades personals a “Mervier Canal” ni utilitzi els nostres serveis.

 

Mesures de seguretat

 

“Mervier Canal” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

 

Entre d’altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

 

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

 

Aquestes dades personals seran tractades  per “Mervier Canal”. Compartim les seves dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament) amb els que s’ha signat el corresponen contracte en els termes indicats a l’article 28 del RGPD.

 

Per a poder prestar aquest servei “Mervier Canal” subcontracta el servei de hosting a:

10DENCEHISPAHARD, S.L.

CIF B62844725

C/ Girona 81-83 local 6 de Malgrat de Mar 08380

Els centres de processament de dades estan ubicats a la UE.

 

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

 

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

 

A continuació, us expliquem quins són els drets que l’assisteixen:

 • Sol·licitar el ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret a l ‘ «oblit»)
 • LIMITAR o OPOSAR a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

 

Presencialment o per correu electrònic a:

CANAL MUNTANER S.L.

CIF: B61829107

C/ Muntaner, num. 566, 08022, Barcelona

info@aula.canal.es

 

A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.

E-mail: info@agpd.es

Telèfon: 912663517

Web: https://www.agpd.es

 

Consentiment i acceptació

 

L’acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “Mervier Canal”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal.  Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació on s’indica que la informació reflectida a la Política de Privadesa i l’Avís Legal ha estat llegida i acceptada. Al formulari de compra aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació on s’indica que la informació reflectida en aquestes Condicions generals de venda, Política de Privadesa i a l’Avís Legal han estat llegides i acceptades.